پروانه خنک مرتب سازی بر اساس:   نام محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)، امتیاز مشتریان (صعودی | نزولی)

 • قطر شفت 11 میلیمتر
 • قطر خارجی 90 میلیمتر
 • پهنای خار 4میلیمتر و به صورت برجسته روی خودشفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 3000 و 1400 دور

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 14 میلیمتر
 • قطر خارجی 90 میلیمتر
 • پهنای خار 5 میلیمتر و به صورت برجسته روی خودشفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400 و 3000 دور

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 19 میلیمتر
 • قطر خارجی 100 میلیمتر
 • پهنای خار 8میلیمتر و به صورت برجسته روی خودشفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400 و 3000 دور

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 24 میلیمتر
 • قطر خارجی 130 میلیمتر
 • پهنای خار 8 میلیمتر و به صورت برجسته روی خودشفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400 و 3000 دور

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 28 میلیمتر
 • قطر خارجی 154 میلیمتر
 • پهنای خار 8 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 3000و1400و900و700 دور

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 28 میلیمتر
 • قطر خارجی 184 میلیمتر
 • پهنای خار 8میلیمتر و به صورت برجسته روی خودشفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400 دور

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 38 میلیمتر
 • قطر خارجی 184 میلیمتر
 • پهنای خار 10 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 3000 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 38 میلیمتر
 • قطر خارجی 200 میلیمتر
 • پهنای خار 10 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400و900و700 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 43 میلیمتر
 • قطر خارجی 217 میلیمتر
 • پهنای خار 12میلیمتر و به صورت برجسته روی خودشفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 3000 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 43 میلیمتر
 • قطر خارجی 288 میلیمتر
 • پهنای خار 12 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400و900و700 دور

 

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 52 میلیمتر
 • قطر خارجی 240 میلیمتر
 • پهنای خار 14 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400و3000 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 52 میلیمتر
 • قطر خارجی 285 میلیمتر
 • پهنای خار 14 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 900و700 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 58 میلیمتر
 • قطر خارجی 258 میلیمتر
 • پهنای خار 16 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 3000 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 58 میلیمتر
 • قطر خارجی 260 میلیمتر
 • پهنای خار 16 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 3000 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 58 میلیمتر
 • قطر خارجی 300 میلیمتر
 • پهنای خار 16 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400و900و700 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 •  قطر شفت 58 میلیمتر
 • قطر خارجی 363 میلیمتر
 • پهنای خار 18 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 1400و900و700 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 63 میلیمتر
 • قطر خارجی 266 میلیمتر
 • پهنای خار 18 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 3000 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید

 • قطر شفت 63 میلیمتر
 • قطر خارجی 375 میلیمتر
 • پهنای خار 18 میلیمتر و به صورت برجسته روی خود شفت پروانه
 • ساخته شده از مواد پلی پراپیلن الیافدار
 • طراحی شده برای موتورهای 900و700 دور

قیمت: لطفاً تماس بگیرید
مقایسه اقلام
جدیدترین محصولات اضافه شده
پرفروش ترین محصولات
پر بازدیدترین محصولات
طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید